STARTTIDER

UPPSALARUSET

Uppsalaruset Mini: kl.15.00 (ej tidtagning) - 1 km
Uppsalaruset Ungdom: kl.15.15 - 3 km
Uppsalaruset: kl.15.45 - 5 & 10 Km
Uppsalaruset Hund: ca 16.00 - 5 & 10 Km

NATTRUSET

Nattruset: kl.19.30 (ej tidtagning) - 5 & 10 Km

Efteranmälan

Efteranmälan kan göras i Gropen på tävlingsdagen vid nummerlappsutdelningen, se skyltning. Inga rabattkoder gäller vid efteranmälan. Efteranmälningsavgifter: 150 kr/individ. Betalning görs med kontanter eller Swish.

OBS! Anmälan till Uppsalaruset Mini kan köpas direkt på plats under tävlingsdagen senast en timme före start, för 175 kr.