• Uppsalaruset följer renidrott.se och deras policy om en dopingfri generation.
 • Alla deltagare är ansvariga att känna till de regler som finns för tävlingen.
 • Du som deltagare är skyldig att följa Uppsalarusets regler.
 • Deltagande i Uppsalaruset sker på egen risk.
 • Uppsalaruset frånsäger sig allt ansvar för skador som deltagarna får samt skador på deras utrustning.
 • Uppsalaruset rekommenderar samtliga deltagare att teckna olycksfallsförsäkring för denna typ av tävling. Det ingår ej försäkring i anmälningsavgiften.
 • Uppsalaruset kommer ej att återbetala någon anmälningsavgift efter att anmälningsavgiften är betald. Idrottsevenemang är undantagna från ångerrätten. Undantag görs givetvis om farlig sjukdom, skada uppstått i nära anslutning till loppet. Återbetalning sker då med 50% av priset. Läkarintyg krävs. Däremot kan ni sälja biljetten och göra namnbyte. Namnbyte kostar 150 kr. Se punkt 15.
 • Tävlingsledningen har rätten att ändra banan.
 • Det kommer finnas snitslar, avspärrningsband och vägvisare. Följ dessa.
 • Uppsalaruset är utmaningar för alla nivåer. Hjälp gärna de medtävlande som behöver hjälp.
 • Har tävlande skadats allvarligt under tävlingen så hjälps alla åt att kontakta arrangören så sjukvårdare kan hjälpa den skadade.
 • Upp till 18 år anmäls deltagaren av vårdnadshavare.
 • Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in tävlingen. Ställs tävlingen in återbetalas anmälningsavgiften med 75% ( gäller from 2019-07-28). Om myndighet förhindrar att tävling genomförs återgår 50% (gäller from 2019-07-28) av anmälningsavgiften. Ersättning för boende, resor eller liknande återbetalas ej.
 • Det är inte tillåtet att använda prestationshöjande otillåtna preparat, droger, alkohol under loppet. Tävlingsledningen har rätt att plocka av dig från banan och diskvalificera dig om du upplevs påverkad av otillåtna preparat, alkohol eller droger. Uppsalaruset följer Ren idrotts riktlinjer avseende doping.
 • Det är ej tillåtet att springa i annans namn. Förändring av din anmälan skall senast ske 3 h innan start ex vid namnändring eller liknande. Varje ändring kostar 150 kr. Frågor om ändringar skickas till info@uppsalaruset.se .
 • Uppsalaruset har vid varje tävling fotografer på plats. Det tas både stillbilder och rörliga bild. Som deltagare ger du GrpnX Sverige AB tillstånd att publicera bildmaterial på deras egna kanaler t ex hemsida, Youtube, tidningar, tv och liknande. GrpnX Sverige AB äger endast rätt att kommersiellt sälja bilder till deltagarna och media.
 • Du erhåller ett chip när du hämtar din nummerlapp (gäller ej Uppsalaruset Mini och Nattruset). Detta chip används för tidtagning. Chippet ska fästas med medföljd rem och på utsidan av foten.
 • Uppsalaruset förbehåller sig rätten att ändra starttider.
 • GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) och gäller i hela EU från 25 maj 2018. GrpnX Sverige AB integritetspolicy är uppdaterad i samband med övergången till GDPR. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter här.