Uppsalaruset och Nattruset 2021

Vi följer tillståndsgivande myndigheters riktlinjer och rekommendationer och gör de anpassningar som krävs för ett tryggt och säkert arrangemang.

Plats

Dag Hammarskjölds Väg 270, Sunnerstagropen, Uppsala.

Starttider

Miniruset 1 km, starttid ca kl.10.00
Uppsalaruset ungdom 3 km, starttid ca kl.10.30 (medföljande vuxen startar samtidigt)
Uppsalaruset 5 km och 10 km, starttid ca kl. 12.00 (medföljande ungdom startar samtidigt)
Nattruset 5 km, starttid ca kl.19.00 (medföljande ungdom startar samtidigt)

Tiderna är preliminära.
Tänk på att komma i god tid innan start.

Kollektivtrafik

Flera busslinjer går till Sunnersta, hållplats Sunnerstabacken, Uppsala alpina center. Se www.ul.se för bussar och tidtabell.

Parkering

Parkeringsmöjligheter finns i anslutning till start och målområdet. Följ P-skyltning. Tänk på att parkeringsplatserna är begränsade vid Sunnerstagropen, blir det fullt hänvisar vi dig till parkeringar vid Granebergsparken, Skarholmen eller Sunnerstaskolan.

Anmälan och biljetter

Vid efteranmälan tillkommer en efteranmälningsavgift, platserna är dessutom begränsade. Anmälan är bindande, vilket innebär att anmälningsavgift inte återbetalas. Anmälan är personlig, men kan säljas eller överlåtas till en trasselavgift/namnändring på 200 kr.

Nummerlappar

Vi kommer maila ut information till alla tävlande med vad som gäller vid för uthämtning av nummerlappar för 2021. Nummerlappen skall bäras synlig på bröstet.

Nattruset

När mörkret fallit på öppnas banan upp för Nattruset och skogen kommer vara becksvart. Alla som springer ska därför bära en pannlampa eller ficklampa. Barn och ungdomar som är födda 2008 eller yngre ska springa med vuxet sällskap. I Nattruset fokuserar vi på spänning och upplevelse, ingen tidtagning sker.

Tidtagning

Tillsammans med din nummerlappen erhålls även ett tidtagningschip som ska monteras synligt på fotleden. Detta är ett engångschip som kan kastas i papperskorgar efter loppet (OBS! Ingen tidtagning i klasserna Miniruset och Nattruset).

Efteranmälan

Notera att startplatserna för efteranmälan är begränsade i antal, det är därför alltid säkrast att anmäla sig i tid under ordinarie anmälningstid.

Uppvärmning 

Uppvärmningen startar cirka 10 minuter före start.

Banan

Här ska naturens utmanas – det betyder att du springer genom naturlig terräng, upp -och nedför backar, rullstensås, skog, lera, vatten och stigar. Banan är hemlig fram till arrangemangsdagen. Arrangören ansvarar inte för deltagare som springer fel väg. Följ snitslad bana och skyltning. Allt deltagande i arrangemangen sker på egen risk, så tänk på att alltid visa hänsyn!

Du ska även vara beredd på att bli både smutsig och blöt. Arrangören ansvarar inte för eventuella skador som uppstår i samband med passage av hinder eller kläder som förstörs.

Sjukvård

Sjukvårdsteam finns i vid tävlingsområdet.

Simkunnighet

Det är krav på att vara simkunnig i Uppsalaruset (gäller ej Mini) och Nattruset – vissa partier i banan kan komma att bli riktigt blöta…

Försäljning 

Det kommer finnas möjlighet att köpa enklare förtäring och dryck.

Bilder från arrangemanget

Genom deltagandet i Uppsalaruset och Nattruset ges medgivande till att GrpnX Sverige AB kan publicera bilder eller film på hemsida, Facebook, Instagram i marknadsföringssyfte.