Plats

Sunnerstagropen, Dag Hammarskjölds Väg 270, 756 52 Uppsala

Starttider

Du kan läsa om starttiderna för de olika klasserna under rubriken ”Starttider” här på hemsidan. Tänk på att komma i god tid innan start.

Kollektivtrafik

Flera busslinjer stannar vid hållplats Sunnerstabacken alldeles invid starten till friluftsområdet. Se www.ul.se för bussar och tidtabell.

Parkering

Parkeringsmöjligheter finns i anslutning till start och målområdet. Följ P-skyltning. Tänk på att parkeringsplatserna är begränsade vid Sunnerstagropen, blir det fullt hänvisar vi dig till parkeringar vid Granebergsparken, Skarholmen eller Sunnerstaskolan.

Anmälan och biljetter

Priserna ökar ju närmare tävlingsdagen man anmäler sig. Vid efteranmälan tillkommer en efteranmälningsavgift, platserna är dessutom begränsade.Ju tidigare du anmäler dig desto billigare blir det. Anmälan är bindande, vilket innebär att anmälningsavgift inte återbetalas. Anmälan är personlig, men kan säljas eller överlåtas till en trasselavgift/namnändring på 150 kr. Under tävlingsdagen kan detta göras fram till 60 min innan start.

Nummerlappar

Nummerlappen hämtas på arrangemangsområdet senast 30 min innan start. Kom i god tid då det kan vara kö. Nummerlappen skall bäras synlig på bröstet.

Nattruset

När mörkret fallit på öppnas banan upp för Nattruset och det kommer vara becksvart. Alla som springer ska därför bär en pannlampa eller ficklampa. Barn och ungdomar som är födda 2007 eller yngre ska springa med vuxet sällskap.

Multiruset

I Multiruset kan du välja att springa både Uppsalaruset och Nattruset till ett rabatterat pris. Gå in under Anmälan och väl dina distanser där.

 

Tidtagning

Tillsammans med din nummerlappen erhålls även ett tidtagningschip som ska monteras synligt på fotleden. Detta är ett engångschip som kan kastas i papperskorgar efter loppet (OBS! Ingen tidtagning/chip på Mini samt Nattruset).

Efteranmälan

Kan göras online från 1 oktober eller på plats under tävlingsdagen och senast en timme innan start. Tillkommer 50 kr/klass i efteranmälningsavgift. Notera att efteranmälningsbiljetterna är begränsade i antal (det är alltid säkrast att anmäla sig i tid under ordinarie anmälningstid).

Uppvärmning

Uppvärmningen startar cirka 10 minuter före startskottet.

Banan

Här ska naturens utmanas – det betyder att du springer genom naturlig terräng, upp -och nedför backar, rullstensås, skog, lera, vatten och stigar…
Banan är hemlig fram till arrangemangsdagen och startskottet går.
Arrangören ansvarar inte för deltagare som springer fel väg. Följ snitslad bana och skyltning.

Allt deltagande i arrangemangen sker på egen risk, så tänk på att alltid visa hänsyn!

Du skall även vara beredd på att bli både smutsig och blöt. Arrangören ansvarar inte för eventuella skador som uppstår i samband med passage av hinder eller kläder som förstörs.

Starten

Sker vid Sunnerstastugan.

Sjukvård

Sjukvårdsteam finns i vid tävlingsområdet.

Simkunnighet

Det är krav på att vara simkunnig i Uppsalaruset (gäller ej Mini) och Nattruset – vissa partier i banan kan komma att bli riktigt blöta…

Försäljning

I samband med arrangemanget erbjuder vi varm eller kall dryck, snacks, korv och hamburgare mm.

Liveresultat 

Liveresultat kommer kunna följas under arrangemangsdagen på www.uppsalaruset.se

Bilder från arrangemanget

Genom deltagandet i Uppsalaruset ges medgivande till att GrpnX Sverige AB kan publicera bilder eller film på hemsida, Facebook, Instagram i marknadsföringssyfte.