Uppsalaruset och Nattruset blir av!

Uppsalaruset och Nattruset kommer att genomföras den 10 oktober – ett covid-anpassat lopp för att minimera all onödig kontakt mellan deltagare och funktionärer. Vi följer FHM och tillståndsgivande myndigheters riktlinjer och förordningar och hela upplägget bygger på de restriktioner som råder idag. Det betyder bland annat att det blir ett maxtak på antal tävlande och justerade starttider. I det tävlings-PM som skickas ut separat inför loppet står all aktuell information med vad som gäller.

Plats

Sunnerstagropen, Dag Hammarskjölds Väg 270, 756 52 Uppsala

Starttider

Starttiderna för årets lopp kommer att justeras för att kunna följa de restriktioner som råder med att förhindra folksamlingar på 50 personer. Det blir flera starter med egna starttider och begränsat antal deltagare per klass. Vi kommer maila ut starttiderna för varje klass. Tänk på att komma i god tid innan start.

Kollektivtrafik

Flera busslinjer stannar vid hållplats Sunnerstabacken alldeles invid starten till friluftsområdet. Se www.ul.se för bussar och tidtabell.

Parkering

Parkeringsmöjligheter finns i anslutning till start och målområdet. Följ P-skyltning. Tänk på att parkeringsplatserna är begränsade vid Sunnerstagropen, blir det fullt hänvisar vi dig till parkeringar vid Granebergsparken, Skarholmen eller Sunnerstaskolan.

Anmälan och biljetter

Priserna ökar ju närmare tävlingsdagen man anmäler sig. Vid efteranmälan tillkommer en efteranmälningsavgift, platserna är dessutom begränsade. Ju tidigare du anmäler dig desto billigare blir det. Anmälan är bindande, vilket innebär att anmälningsavgift inte återbetalas. Anmälan är personlig, men kan säljas eller överlåtas till en trasselavgift/namnändring på 200 kr.

Nummerlappar

Covid-anpassning innebär även hanteringen och uthämtning av nummerlappar. Vi kommer maila ut information till alla tävlande med vad som gäller för 2020. Nummerlappen skall bäras synlig på bröstet.

Nattruset

När mörkret fallit på öppnas banan upp för Nattruset och skogen kommer vara becksvart. Alla som springer ska därför bära en pannlampa eller ficklampa. Barn och ungdomar som är födda 2007 eller yngre ska springa med vuxet sällskap. I Nattruset fokuserar vi på spänning och upplevelse, ingen tidtagning sker.

Multiruset

I Multiruset kan du välja att springa både Uppsalaruset och Nattruset till ett rabatterat pris. Gå in under Anmälan och väl dina distanser där.

 

Tidtagning

Tillsammans med din nummerlappen erhålls även ett tidtagningschip som ska monteras synligt på fotleden. Detta är ett engångschip som kan kastas i papperskorgar efter loppet (OBS! Ingen tidtagning/chip på Mini samt Nattruset).

Efteranmälan

Efteranmälan online är nu stängs. Under tävlingsdagen finns möjlighet till efteranmälan kl 09-12. Tillkommer 50 kr/klass i efteranmälningsavgift. Notera att startplatserna för efteranmälan är begränsade i antal, det är därför alltid säkrast att anmäla sig i tid under ordinarie anmälningstid.

Uppvärmning – pga covid-anpassning, ingen uppvärmning 2020

Uppvärmningen startar cirka 10 minuter före startskottet.

Banan

Här ska naturens utmanas – det betyder att du springer genom naturlig terräng, upp -och nedför backar, rullstensås, skog, lera, vatten och stigar…Banan är hemlig fram till arrangemangsdagen och startskottet går. Arrangören ansvarar inte för deltagare som springer fel väg. Följ snitslad bana och skyltning. Allt deltagande i arrangemangen sker på egen risk, så tänk på att alltid visa hänsyn!

Du skall även vara beredd på att bli både smutsig och blöt. Arrangören ansvarar inte för eventuella skador som uppstår i samband med passage av hinder eller kläder som förstörs.

Starten

Sker vid Sunnerstastugan.

Sjukvård

Sjukvårdsteam finns i vid tävlingsområdet.

Simkunnighet

Det är krav på att vara simkunnig i Uppsalaruset (gäller ej Mini) och Nattruset – vissa partier i banan kan komma att bli riktigt blöta…

Försäljning 

Sunnerstastugan håller öppet.

Bilder från arrangemanget

Genom deltagandet i Uppsalaruset ges medgivande till att GrpnX Sverige AB kan publicera bilder eller film på hemsida, Facebook, Instagram i marknadsföringssyfte.