Frågor eller funderingar?

Kontakta oss gärna via formuläret om du har frågor
eller mejla direkt till info@uppsalaruset.se

Vill du hjälpa oss att sprida rörelseglädje?
Bli vår samarbetspartner!

Kontakta erika@uppsalaruset.se för mer information