ALLMÄNNA VILLKOR OCH ÖVRIGA REGLER GÄLLANDE GROPEN EXTREME OCH UPPSALARUSET 

 1. ALLMÄNT
  Dessa allmänna villkor gäller för lopp arrangerade av GrpnX Sverige AB, ”Arrangören”, org.nr 559129-6594. Genomfört köp av startplats till något av våra lopp innebär att du godkänner våra regler och vid var tid gällande Allmänna Villkor. För att delta i vissa av våra lopp och klasser måste du ha uppnått en viss ålder. Eventuell åldersgräns för våra lopp framgår vid anmälan till respektive lopp. För det fall du är yngre än 18 år måste din målsman godkänna anmälan. Om du gör en anmälan till ett lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av och följer våra villkor och regler. För vissa av våra lopp finns det en tidsbegränsning för genomförandet och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta ett lopp innan du har gått i mål. Vi reserverar oss för eventuella fel i informationsflödet kring det lopp du har beställt startplats till.
 2. PERSONUPPGIFTER
  Genom godkännande av våra Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn samt födelseår offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas i start eller resultatlistor kan meddela detta till oss på info@gropenextreme.se eller info@uppsalaruset.se. Meddela vilket eller vilka lopp det avser. När du köper en startplats till något av våra lopp, kommer vi att behandla dina personuppgifter. Läs mer om GrpnX Sverige AB personuppgiftsbehandling här. Vid köp av startplats måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid registreringen. Om vi inte har din e-postadress kan vi inte skicka startbevis eller meddela aktuell information eller viktiga nyheter. Din e-postadress används till utskick av våra medlemsnyhetsbrev. Du kan när som helst avanmäla dig från utskicken genom att kontakta oss för respektive lopp på info@gropenextreme.se eller info@uppsalaruset.se.
 3. MARKNADSFÖRING
  Vi kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av våra lopp och du samtycker genom ditt deltagande att bilder och filmer från våra lopp kan komma att användas på hemsidor, sociala medier, annonser och trycksaker, utan att du ställer krav om ersättning.
 4. BETALNING OCH BOKNINGSBEKRÄFTELSE
  Vår systemleverantör erbjuder betalning med Swish, bankkort/kreditkort och webbfaktura i de allra flesta fallen. När du lägger din beställning dras beloppet från ditt konto i samband med att du bekräftar köpet. Som kund har du skyldighet att se till att det finns pengar på ditt konto vid betalningstillfället. Om kontot inte har täckning eller om det av annan anledning inte går att dra pengarna kommer inte din anmälan att gå igenom. Har du valt faktura som betalmetod, ska fakturan betalas senast på angiven förfallodag. Efter att du har gjort och betalat din anmälan kommer vi att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post (kontrollera att du har uppgivit korrekt e-postadress), detta är ditt startbevis. För att säkerställa att vi har fått korrekt information bör du kontrollera bokningsbekräftelsen så snart som möjligt och meddela oss om något inte stämmer.
 5. BYTE AV DELTAGARNAMN
  Anmälan till våra lopp är personlig och du får inte låta någon springa loppet i ditt namn. Byte av deltagarnamn kan göras mot en administrativ avgift om 100 kronor. Den som vill byta deltagarnamn på sin startplats behöver själv hitta en ersättare. Notera att det endast är möjligt att byta deltagarnamn fram till och med 10 dagar innan loppet ska äga rum. För att genomföra ett namnbyte eller få mer information om hur namnbytet går till, ber vi dig kontakta oss på info@gropenextreme.se eller info@uppsalaruset.se.
 6. ÅTERBETALNING OCH ÅNGERRÄTT
  Anmälan är bindande och du har inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften. Har du valt faktura som betalmetod måste fakturan betalas (oavsett om du avser att delta i loppet eller inte). Köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det ingår ej försäkring i anmälningsavgiften. Har du skadat dig eller blivit sjuk kan du eventuellt få din startavgift återbetalad från ditt försäkringsbolag. Vi rekommenderar varje deltagare att se över sin olycksfallsförsäkring.
 7. ANSVAR
  Deltagande i våra lopp sker på egen risk och vi kan därför inte hållas ansvariga om du skadar dig eller om dina kläder eller din utrustning skadas under något av våra lopp. Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller regler eller instruktioner som tillämpas vid loppet. Grpnx Sverige AB har rätt att på grund av t ex krig, upplopp, brand, naturkatastrof (som översvämning, orkan, jordbävning), extremt väder, explosioner, strejk, epidemier, nya lagar som förbjuder lopp, beslut eller rekommendationer från myndigheter och annat liknande ställa in eller skjuta upp tävlingen till ett senare datum. Om något av våra lopp ställs in på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från GrpnX Sverige AB. Har du frågor ber vi dig kontakta oss på info@gropenextreme.se eller info@uppsalaruset.se.

 ÖVRIGA REGLER

 • Deltagaren väljer starttid vid anmälan, förutsatt att startgruppen inte är full. Arrangören har om det behövs rätt att ändra denna starttid.
 • Allt deltagande sker på egen risk. Arrangören frånsäger sig allt ansvar för skador på deltagare och deltagares utrustning. Om en deltagare skadar sig eller sin utrustning/kläder är arrangören ej ansvarig.
 • Deltagare måste följa och får ej avvika från den snitslade tävlingsbanan.
 • Deltagare måste följa hinder och väganvisningar på tävlingsbanan.
 • Deltagare får ej dyka med huvudet först vid något hinder.
 • Alla deltagare måste vara simkunniga och kunna simma i djupt och kallt vatten.
 • Alla deltagare måste använda skor. Spikskor är inte tillåtet.
 • Deltagare och publik, får inte vara påverkade av alkohol eller droger.
 • Alla deltagare ska kasta skräp i de avfallskorgar som finns i start- och målområdet.
 • Arrangören ansvarar inte för stöld, brott eller förlust av personlig egendom under loppet.
 • Om deltagaren vill eller måste avbryta tävlingen ska detta meddelas till tävlingssekretariatet.
 • Arrangören kan närsomhelst ändra bandragning (längd och form), hinder (antal och form) eller vattenstationer (antal och placering).
 • Alla deltagare måste följa lokala lagar, uppföra sig ansvarsfullt och respektfullt mot övriga deltagare, publik och arrangör.
 • Alla deltagare är ansvariga att känna till de regler som finns för tävlingen.
 • Har tävlande skadats allvarligt under tävlingen så hjälps alla åt att kontakta arrangören så sjukvårdare kan hjälpa den skadade.
 • Det är inte tillåtet att använda prestationshöjande otillåtna preparat, droger, alkohol under loppet. Tävlingsledningen har rätt att plocka av dig från banan och diskvalificera dig om du upplevs påverkad av otillåtna preparat, alkohol eller droger
 • I samband med nummerlappsuthämtningen får varje deltagare ett startchip som ska placeras runt den högra ankeln (gäller ej klasserna Mini och Nattruset)
 • Nummerlappen ska fästas synlig på bröstets framsida. Vi har målkameror för att säkerställa tidtagningen i de fall chippet tappats under loppet.

Gäller from 2020-09-06