UPPSALARUSET

Uppsalaruset Mini: kl.10.00 (ej tidtagning) - 1 km
Uppsalaruset Ungdom: kl.10.30 - 3 km
Uppsalaruset - kl.12 till 17 - 5 km & 10 km

NATTRUSET

Nattruset (ej tidtagning) - kl.19 till 20 - 5 km & 10 km

Efteranmälan och mer om starttider

Årets covid-anpassade lopp har ett begränsat antal platser och tyvärr kommer efteranmälan ej vara möjlig. Det är inte möjligt att välja starttid. Starttiderna är fördelade på starter i mindre grupper för att kunna uppfylla myndigheternas gällande krav. Starttiderna är ungefärliga och kan komma att justeras.