TÄVLINGS-PM UPPSALARUSET OCH NATTRUSET 12 OKT 2019

Plats

Sunnerstagropen Uppsala

Arrangören kommer skylta från samtliga infarter till arrangemangsområdet.
Parkeringsmöjligheter finns i anslutning till start och målområdet.

Starttider

Du kan läsa om starttider på anmälningssidan samt www.uppsalaruset.se

Anmälningsavgifter 2019

Anmälan är bindande, vilket innebär att anmälningsavgift inte återbetalas. Anmälan är personlig, men kan säljas eller överlåtas, trasselavgift för namnändring tillkommer, 100 kr. Under tävlingsdagen kan detta göras fram till 60 min innan start.

Nummerlappar

Nummerlappen hämtas på arrangemangsområdet senast 30 min innan start. Kom i god tid då det kan vara kö. Nummerlappen skall bäras synlig på bröstet.

Tidtagning/Chip

Tidtagningen kommer att ske med s.k. aktiva chip. Chipen delas ut samtidigt som nummerlappen.

Efteranmälan

Kan göras online eller på plats under tävlingsdagen och senast en timme innan start. Tillkommer 100 kr i efteranmälningsavgift (gäller ej barn-och ungdomsklasser).

Uppvärmning

Uppvärmningen startar cirka 10 minuter före startskottet.

Banan

Följ snitsling, markeringerar och avspärrningsband.

Allt deltagande i arrangemangen sker på egen risk, så tänk på att alltid visa hänsyn!

Du skall även vara beredd på att bli både smutsig och blöt. Arrangören ansvarar inte för ev skador som uppstår i samband med passage av hinder eller kläder som förstörs.

Starten

Sker vid Sunnerstastugan.

Sjukvård

Sjukvårdsteam finns i vid tävlingsområdet.

Försäljning

I samband med arrangemanget finns en kiosk där vi erbjuder varm och kall dryck, snacks, korv och hamburgare mm.

Liveresultat

Liveresultat kommer att finnas under hela arrangemangsdagen på www.uppsalaruset.se

Nattruset

Alla som springer skall bära pannlampa eller ficklampa. Barn och ungdomar skall springa med minst en kompis eller en förälder.