Integritetspolicy Grpnx Sverige AB (Uppsalaruset)

Detta dokument beskriver hur vi arbetar med gällande dataskyddslagstiftning, hur dina personuppgifter behandlas och vilka rättigheter du har. “Du” syftar på antingen dig själv, en person med fullmakt att agera i ditt ställe (exempelvis andra individer inom din familj, företag eller organisation). “Vi” syftar i den här policyn på Grpnx Sverige AB som bland annat arrangerar hinderbanelopp och terränglöpningstävlingar under varumärkena Gropen Extreme och Uppsalaruset. De personuppgifter vi har om dig tillhandahålls antingen av dig direkt, från tredje part (exempelvis någon i en familj, företag/organisation som anmält dig), eller hämtas in när du använder vår hemsida och våra tjänster (t.ex. ljud- och filminspelningar).

Anmälan till våra lopp
De personuppgifter som vi samlar in är de som behövs för leverans av våra tjänster. I detta fall innebär det deltagande i våra lopp eller event och information kring, under och efter detsamma. Dessa uppgifter utgörs av namn, hemadress, telefonnummer, e-postadress, födelsedata & kön samt i förekommande fall uppgifter för betalning så som kort/fakturauppgifter. Vi använder din information för att registrera dig för loppet, placera dig i rätt startgrupp, information gällande loppet och för att leverera resultatet efteråt. Vår användning av din information enligt ovan sker i enlighet med gällande dataskyddslagar och i enlighet med de villkor som framgår vid registrering av personuppgifterna samt enligt de principer som beskrivs i detta dokument.

 

Lagring av uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter för att användas på det sätt som beskrivs i detta dokument. Under vissa omständigheter, när du väljer att avstå från att ta del av marknadsföring, kan vi säkerställa att din information inte används för framtida kontakt avseende marknadsföring med dig. När vi inte längre behöver dina personuppgifter ser vi till att radera dem säkert i enlighet med vår policy avseende lagring av personuppgifter. Dina rättigheter Du har ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter som är viktiga att känna till. Du har rätt att komma åt dina personuppgifter, att rätta personuppgifter vi har om dig, rätt att få dina personuppgifter raderade och att begränsa eller invända mot vår behandling av dem. Du har också rätt att ta tillbaka ditt medgivande, undantas från att emotta framtida marknadsföring från oss och under vissa omständigheter har du rätt att få din information överförd till dig eller någon tredje part, samt rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.

 

Marknadsföring och information via e-post

Vi använder dina personuppgifter som vi får enligt ovan för att marknadsföra våra tjänster till dig, om du inte uttryckligen valt bort dessa eller tidigare angivit att du inte vill kontaktas i marknadsföringssyften. Det är lätt att välja bort marknadsföring när som helst om du skulle ändra dig. Vi säljer inte din information till tredje parter. Vi kan dock komma att dela informationen med andra företag i samband med leverans av produkter och tjänster. Detta sker enbart då det behövs för att leverera den tjänst du beställt. Exempel är tidtagningsleverantör, betalningstjänster; notera att partners kan variera över tid. Vi ställer alltid krav på motparter och leverantörer att de uppfyller GDPR och därmed behandlar eventuella uppgifter med samma integritetsnivå.

Din integritet är viktig för oss så tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar på info@uppsalaruset.se